Herkus Kunčius

 herkus_kuncius-sp Herkus Kunčius

VDU vaidybos studijų programoje dėsto kūrybinį rašymą ir dramos teksto rašymą.

Lietuvos prozininkas, dramaturgas, libretistas, eseistas. Nuo 2000 m. Lietuvos rašytojų sąjungos narys, tarptautinio PEN klubo narys, Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraščio „Metai“ redakcinės kolegijos narys, Lietuvių ir Lenkų dialogo bei bendradarbiavimo Jerzy Giedroyco forumo valdybos narys. Nuo 2011 metų – Lietuvių PEN centro prezidentas.

Įvertinimai

 • 1995 m. – savaitraščio „Literatūra ir menas“ premija už eseistiką
 • 1996 m. – „Nemuno“ žurnalo premija už geriausią prozos kūrinį
 • 1998 m. – Julijono Lindės Dobilo premija
 • 1998 m. – Lietuvos šiuolaikinės dramaturgijos konkurso antroji premija
 • 1999 m. – Lietuvos teatro sąjungos „Dauguviečio auskaras“
 • 2000 m. – Atviros Lietuvos fondo dramaturgijos vaikams ir paaugliams konkurso pirmoji premija
 • 2004 m. – Lietuvos teatro sąjungos Kauno skyriaus „Fortūnos“ diplomas
 • 2007 m. – „Lietuvos ryto“ dienraščio „Mūzų malūnų“ premija
 • 2010 m. – Lietuvos respublikos Kultūros ministerijos premija už publicistinius kūrinius
 • 2015 m. – Lietuvos rašytojų sąjungos premija už dilogiją „Dviveidis romanas“

Dramaturgija ir libretai muzikiniams spektakliams

 • Genijaus dirbtuvė, 1998 m.
 • Domingo de Ramos, 1999 m.
 • Dviejų karalysčių kaimas (drauge su Alvydu Šlepiku), 1999 m.
 • Sučiuptas velnias, perdirbinys pagal Žemaitės komediją, 2001 m.
 • Šokoladinis Mocartas, 2001 m.
 • Kipras, Fiodoras ir kiti, 2003, komp. Giedrius Kuprevičius
 • Matas, antibolševikinė pjesė, 2005 m.
 • Besmegenio orkestras, 2005 m. komp. Jurgita Mieželytė
 • Žvejų dainos, 2007 m. komp. Zita Bružaitė, Nijolė Sinkevičiūtė
 • DaliGala, 2008, komp. Giedrius Kuprevičius
 • 45 minutės pagal Goldingą, 2008 m.
 • Eglė žalčių karalienė, roko opera, 2008 m. (drauge su Alvydu Šlepiku)
 • Piemenėlis galvažudys, miuziklas, komp. Titas Petrikis , 2015 m.

Radijo pjesės

 • Saulės smūgis, 1998 m.
 • Euforinė laisvalaikio karuselė, 1999 m.
 • Upės vardu, 2004 m.
 • Dirbtinis pluoštas, 2006 m.
 • Rojaus prieangyje, 2012 m.

Bibliografija

 • Ir dugnas visada priglaus, Metai, 1996 m.
 • Matka pitka, Metai, 1998 m.
 • Sparnų vaško ūrna, Metai, 1998 m.
 • Barbarai šventykloje, Metai, 1998 m.
 • Būtasis dažninis kartas, 1998 m.
 • Pilnaties linksmybės, esė rinkinys, 1999 m.
 • Ištikimiausias metafizinis draugas, apysaka, 2002 m.
 • Pelenai asilo kanopoje, Smegenų padažas, Ekskursija: Casa matta, Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2002 m.
 • Ornamentas, Charibdė, 2002 m.
 • Gaidžių milžinkapis, Charibdė, 2004 m.
 • Nepasigailėti Dušanskio, Versus aureus, 2006 m.
 • Išduoti, išsižadėti, apšmeižti, Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2007 m.
 • Virtuvės Tarakono nuotykiai, apysaka vaikams, Vilnius, Versus aureus, 2008 m.
 • Pijoko chrestomatija, Versus aureus, 2009 m.
 • Lietuvis Vilniuje, Kultūros barai, 2011 m.
 • Kartą operoje, 2014, literatūrinė fantazija vaikams. „Gelmės“, V.
 • Trys mylimos, 2014, kelionių esė rinkinys. Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. V.
 • Dervišas iš Kauno, 2014, romanas.“Kultūros barai“, V.
 • Dviveidis romanas. Lietuvis Vilniuje. Dervišas iš Kauno. Kultūros barai. 2015. V.
 • Pramanytos šalies pasakojimai. Apsakymų rinkinys. „Gelmės“, 2015. V.